تعرفه پنل

در لینک زیر قابل مشاهده میباشد

http://smsgate.ir