تعرفه شارژ

در لینک زیر قابل مشاهده میباشد

http://smsgate.ir/SMSTariff.aspx